2955 VALDRESFLYI (Sesongbrevhus II)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:13:25
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/6bfb7111-6f00-41a0-8609-6a73f8a07266 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
2955 VALDRESFLYI
Bokmål

Alternative navn
VALDRESFLYI
Bokmål

Etablering
-Tidspunkt
01.07.1956
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
14.09.1987

-Tidspunkt
14.09.1987
Kode
2955
Forretningstype
Historikk

VALDRESFLYI brevhus II, i Østre Slidre herred, Oppland fylke, under Fagernes postkontor, ble opprettet den 1.7.1956 med sesong i tiden 1.7.--15.9.

Brevhuset ble fra 1.5.1971 lagt under Gjøvik postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

2955 VALDRESFLYI sesongbrevhus II P ble lagt ned fra 15.9.1987. Ny postadresse: 2953 BEITOSTØLEN. Kilde: Norges poststeder 1990, postkontor som er nedlagt siden 1.1.1985.

Brevhuset fikk først "Kronet posthorn"-stempel (levering ukjent) og fikk antakelig i 1957 datostempel av 1-rings type 22 mm.

(2955)
Brevhusstyrer:
Finn Bakken 1.7.1956 (f. 1927)

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.07.1956 14.09.1987

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.07.1956 14.09.1987

--Tidligste tidspunkt
01.07.1956
--Seneste tidspunkt
14.09.1987
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål