Periode (TimePeriod)

Period (svensk), Period (engelsk)

KulturNavs informationskategorier (klasser) (KulturIT AS) [sv]

Beskrivelse
Perioder är breda, ofta vagt definierade,tidsspann som omfattar större skeenden och potentiellt många individuella händelser över en större geografisk yta. Gränsen mellan period och händelse är flytande och upp till individuell tolkning. [sv]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
05.02.2018 12:08:07
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/6bd5b8ef-5443-4dda-b1b9-a69defaf4d0c | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Periode
Bokmål

Period
Svensk

Period
Engelsk

Beskrivelse
Perioder är breda, ofta vagt definierade,tidsspann som omfattar större skeenden och potentiellt många individuella händelser över en större geografisk yta. Gränsen mellan period och händelse är flytande och upp till individuell tolkning.
Svensk

Kode
TimePeriod
Overordnet term
Bokmål
     Superconcept
Bokmål
          Tidsintervall
Bokmål