Wessel, Ellisif Rannveig (1866 - 1949)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:40
12.01.2019 01:59:11
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/6bc6931d-6441-4ecc-a554-ead4caa8cbb6 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Wessel, Ellisif Rannveig
Bokmål

Fornavn
Ellisif Rannveig
Bokmål

Etternavn
Wessel
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1866

-Tidspunkt
1866
Død
1949

-Tidspunkt
1949
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Gausdal 14.07.1866, død 28.11.1949. Datter av distriktslege Wilhelm Jacobi Müller (7.5.1830-1908) og Hansine Pauline Ross (d. 23.8.1907), i 1866 gift med distrikts- og fylkeslege Andreas Bredal W. (1858-1940). De kom til Syd-Varanger i 1886 og virket der resten av livet. Begge ble kjent for sin radikale holdning, sine store politiske og humanitære interesser og sitt arbeide for å bedre arbeidernes kår i Nord-Norge. Hun var en dyktig fotograf, begynte å fotografere allerede i 1890 og tok en mengde bilder av landskaper, samenes liv og arbeidernes boligforhold, arbeidere i virksomhet, politiske demonstrasjoner m.m. Platene hennes som hadde vært evakuert til Bjørnvatn, gikk opp i flammer i 1944, men en del av hennes bilder finnes i Finmarksbiblioteket og i Arbeiderbevegelsens Arkiv. "Foto Edvardsen & Co." i Kirkenes har i samarbeid med medlemmer av Sør-Varanger Kulturstyre samlet inn en vesentlig del av hennes bilder og reprodusert dem. UBBs har endel av hennes folkelivs- og landskapsbilder fra Syd-Varanger, kopiert etter en lysbildeserie som ble funnet på en gammel skole i Bergen. Sommeren 1978 var endel av hennes bilder samtidig med på to forskjellige utstillinger i Oslo, den ene på Etnografisk Museum.

Virkested:
1895-1910: Sør-Varanger
1890-1920 ca: Kirkenes

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Sørensen, Svein H.: Fotografiets historie i Sør-Varanger. Sør-Varanger Museum, 1992
Wikan, Steinar: Ellisif Wessel - en revolusjonær fotograf. Ottar 4/84
Finnmarken 12.11.1993
Bentsen, Carl Johan: Ellisif Wessel, Menneske og miljø, Årbok for Nord-Troms, 1988
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål