Kano

Kanot (svensk), Canoe (engelsk)

Beskrivelse
Lightly built, slender, open craft of shallow draft that are paddled and not rowed and normally double-ended; may have sails. [en]
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 14:18:49
12.01.2019 04:16:31
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/6b9dfd80-c63d-4dee-b319-e1937f068497 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Kano
Bokmål

Kanot
Svensk

Canoe
Engelsk

Beskrivelse
Lightly built, slender, open craft of shallow draft that are paddled and not rowed and normally double-ended; may have sails.
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Overordnet term
Bokmål
Bokmål
                    Fartøy framdrevet med padleåre (Type)
Bokmål

Underordnet term
Bokmål

Svensk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk