Kano

Kanot (svensk), Canoe (engelsk)

Beskrivelse
Lightly built, slender, open craft of shallow draft that are paddled and not rowed and normally double-ended; may have sails. [en]
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 14:18:49
Hentet informasjon oppdatert 25.05.2018 09:14:09
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/6b9dfd80-c63d-4dee-b319-e1937f068497 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Kano
Bokmål

Kanot
Svensk

Canoe
Engelsk

Beskrivelse
Lightly built, slender, open craft of shallow draft that are paddled and not rowed and normally double-ended; may have sails.
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Underordnet term
Bokmål

Svensk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk