Flem, Magne (1908 - 1995)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
14.02.2019 11:14:26
12.01.2019 01:31:58
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/6afd0c6c-4e01-409a-8702-7b83032d21de | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Flem, Magne
Bokmål

Fornavn
Magne
Bokmål

Etternavn
Flem
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1908

-Tidspunkt
1908
Død
1995

-Tidspunkt
1995
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

1908 oppgis enkelte steder som alternativt fødselsår. Pressefotograf i Sunnmørsposten

Virkested:
1920-1980: Ålesund

Bokmål

Referanse
Kilde:
Norske fotosamlinger, 1989
Frå Hjørundfjord Hjørundfjord Kommune 1837-1963, Årsskrift 9, 1987
Sunnmørsposten 06.11.1982
FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal. Eldre fotografer i Møre og Romsdal. [Database]. 2009
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål