Norsk kunstnerleksikon (Nasjonalmuseet) (Eksterne data)

Konstnärer, Norskt konstnärslexikon (Nasjonalmuseet, Oslo) (svensk), Artists, Norsk kunstnersleksikon (Nasjonalmuseet, Oslo) (engelsk)

Personer

Beskrivelse

Norsk kunstnersleksikon, 1982/1986 - fire bind.

Data fra: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og designs SPARQL end point 2016-08-18.

Datasett
12.01.2019 02:23:14
08.12.2017 06:48:03
Beta
Status

URI
http://kulturnav.org/6ac4876c-d570-4207-be9b-12690275d182
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
21 til 40 av 3862 treff.
Navn
Norsk kunstnerleksikon (Nasjonalmuseet)
Bokmål

Konstnärer, Norskt konstnärslexikon (Nasjonalmuseet, Oslo)
Svensk

Artists, Norsk kunstnersleksikon (Nasjonalmuseet, Oslo)
Engelsk

Beskrivelse
[Norsk kunstnersleksikon](https://nkl.snl.no/), 1982/1986 - fire bind.

Data fra: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og designs SPARQL end point 2016-08-18.
Bokmål

Konstnärer från Norskt konstnärslexikon 1982/1986 - fyra band

Informationen i datasetet är hämtad via Nasjonalmuseet i Oslos SPARQL end point 2016-08-17 och kommer att uppdateras mot källan när den förändras.
Svensk

Artists from Nasjonalmuseets portal with data from a conversion of the Norwegian Artist Lexicon ("Norske Kunstnerleksikon 1982/1986"). The data is extracted from the original files, and basically similar to the published works from 1986. The Open Data version is converted during a seminar/workshop coordinated by the Arts Council Norway (Norsk Kulturråd) in autumn 2010.
Engelsk

Innholdstype
Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Kilde
-Linktekst
Norsk kunstnerleksikon
Bokmål
Standardverdi for status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Type av kilde
URL
http://data.nasjonalmuseet.no:2020/klex?query=PREFIX rdf: PREFIX foaf: PREFIX klex: PREFIX meta: PREFIX dbprop: DESCRIBE ?s WHERE { ?s rdf:type foaf:Person . EXISTS { ?s meta:hasRole meta:Artist . } } OFFSET {offset} LIMIT {limit}
Administrativ notat
Norsk kunstnerleksikon ble utgitt på papir i fire bind av Universitetsforlaget fra 1982 til 1986 og blir publisert på nett fra og med høsten 2013. Nå er bind 1 og 2, som dekker artiklene fra A til M, tilgjengelig på nkl.snl.no. Nettversjonen vil etterhvert suppleres med bind 3 og 4. Leksikonet er ikke oppdatert.

Norsk kunstnerleksikon på nett er en digitalisert versjon av bøkene utgitt 1982-1986 slik de forelå. Leksikonet gir grundig biografisk informasjon om kjente og ukjente utøvere innenfor feltene:

billedkunst
arkitektur
design
kunsthåndverk
folkekunst

Artiklene er ikke oppdatert med nye opplysninger, men nye dødsår er oppgitt når kjent. (https://kulturognaturreise.wordpress.com/2014/01/16/hack4no-norsk-kunstnerleksikon/)
Bokmål