Norsk kunstnerleksikon (Nasjonalmuseet) (Eksterne data)

Konstnärer, Norskt konstnärslexikon (Nasjonalmuseet, Oslo) (svensk), Artists, Norsk kunstnersleksikon (Nasjonalmuseet, Oslo) (engelsk)

Personer

Beskrivelse

Norsk kunstnersleksikon, 1982/1986 - fire bind.

Data fra: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og designs SPARQL end point 2016-08-18.

Datasett
12.01.2019 02:23:14
08.12.2017 06:48:03
Beta
Status

URI
http://kulturnav.org/6ac4876c-d570-4207-be9b-12690275d182
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 3862 treff.
Navn
Norsk kunstnerleksikon (Nasjonalmuseet)
Bokmål

Konstnärer, Norskt konstnärslexikon (Nasjonalmuseet, Oslo)
Svensk

Artists, Norsk kunstnersleksikon (Nasjonalmuseet, Oslo)
Engelsk

Beskrivelse
[Norsk kunstnersleksikon](https://nkl.snl.no/), 1982/1986 - fire bind.

Data fra: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og designs SPARQL end point 2016-08-18.
Bokmål

Konstnärer från Norskt konstnärslexikon 1982/1986 - fyra band

Informationen i datasetet är hämtad via Nasjonalmuseet i Oslos SPARQL end point 2016-08-17 och kommer att uppdateras mot källan när den förändras.
Svensk

Artists from Nasjonalmuseets portal with data from a conversion of the Norwegian Artist Lexicon ("Norske Kunstnerleksikon 1982/1986"). The data is extracted from the original files, and basically similar to the published works from 1986. The Open Data version is converted during a seminar/workshop coordinated by the Arts Council Norway (Norsk Kulturråd) in autumn 2010.
Engelsk

Innholdstype
Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Kilde
-Linktekst
Norsk kunstnerleksikon
Bokmål
Standardverdi for status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Type av kilde
URL
http://data.nasjonalmuseet.no:2020/klex?query=PREFIX rdf: PREFIX foaf: PREFIX klex: PREFIX meta: PREFIX dbprop: DESCRIBE ?s WHERE { ?s rdf:type foaf:Person . EXISTS { ?s meta:hasRole meta:Artist . } } OFFSET {offset} LIMIT {limit}
Administrativ notat
Norsk kunstnerleksikon ble utgitt på papir i fire bind av Universitetsforlaget fra 1982 til 1986 og blir publisert på nett fra og med høsten 2013. Nå er bind 1 og 2, som dekker artiklene fra A til M, tilgjengelig på nkl.snl.no. Nettversjonen vil etterhvert suppleres med bind 3 og 4. Leksikonet er ikke oppdatert.

Norsk kunstnerleksikon på nett er en digitalisert versjon av bøkene utgitt 1982-1986 slik de forelå. Leksikonet gir grundig biografisk informasjon om kjente og ukjente utøvere innenfor feltene:

billedkunst
arkitektur
design
kunsthåndverk
folkekunst

Artiklene er ikke oppdatert med nye opplysninger, men nye dødsår er oppgitt når kjent. (https://kulturognaturreise.wordpress.com/2014/01/16/hack4no-norsk-kunstnerleksikon/)
Bokmål