Danmark (Land) Plassholdere

Danmark (svensk), Denmark (engelsk)

Land (Eksterne data)

Stedtype
Inkludert i
Lisens
Navngivelse (CC BY) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
09.01.2015 13:48:20
06.04.2018 12:53:42
Publisert
Status

URI
http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/country#dk
Navn
Danmark
Bokmål

Danmark
Svensk

Denmark
Engelsk

Kode
208
dk
dnk
Stedtype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Inkludert i