concept.broadMatch:Wikidata [en]

concept.broadMatch:Wikidata (engelsk)

Mappetype
Systemmappe
Under produksjon
Status

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 3 av 3 treff.
Navn
concept.broadMatch:Wikidata
Engelsk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Mappetype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Søkstreng
concept.broadMatch:*wikidata.org* OR *getty.edu*,entityType:Concept