Fjørtoft, Bjørn (1928 - 2015)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
21.01.2019 15:36:37
12.01.2019 01:31:52
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/6a1a2ec0-de6d-45d6-9dfc-7c2f6d1bee92 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Fjørtoft, Bjørn
Bokmål

Fornavn
Bjørn
Bokmål

Etternavn
Fjørtoft
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1928

-Tidspunkt
1928
Død
2015

-Tidspunkt
2015
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Oslo. Pressefotograf, utdannet ved Institut für Bildjournalismus, München 1952-1954. Ansatt i Morgenbladet 1954-1956, Nå 1956-1958, Aftenposten 1958-1959, Bildejournalen 1959-1969, tilbake til Aftenposten i 1960, og har vært der siden.

Virkested:
1954-1995: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilder:

Kamera 17(1965) : 3, s. 8-11
Skau, Enok m. fl. (red.): Norske pressefotografer, 1986
Norsk fotografisk tidsskrift 82(1996) : 1, s. 14-15
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål