Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
05/03/2018 12:53:11
22/06/2019 03:00:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/69d87afa-31aa-4125-8d54-37316e497eb3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lindberg, William
Swedish

First name
William
Swedish

Last name
Lindberg
Swedish

Title
riksdagsman

-Title
riksdagsman
Swedish

varvschef

-Title
varvschef
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
28.03.1818

-Time
28.03.1818
Death
-Time
13.01.1877
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

William Lindberg studerade vid Teknologiska institutet och arbetade några år som verksmästare på Långholmsverkstaden i Stockholm. 1845 fick han anställning vid stadens stora varv (Södra varvet) i Stockholm. 1853 tog han över anläggningen som han utvidgade till mekanisk verkstad. Skeppsbyggmästare under Lindbergs ledning var Kai Agerskov. Efter Lindbergs död 1877 bildade hans arvingar W. Lindbergs Verkstads- och Varfs AB.

Swedish

Has constructed