1367 SNARØEN (Poståpneri)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:12:11
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/69c5d9e9-091c-4090-9750-4053dcb9d660 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1367 SNARØEN
Bokmål

Alternative navn
SNARØEN
Bokmål

Etablering
01.10.1908 Bærum (Kommune)

-Tidspunkt
01.10.1908
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
18.02.1996

-Tidspunkt
18.02.1996
Kode
1367
Forretningstype
Bokmål

Historikk

SNARØEN poståpneri, i Bærum herred, Akershus amt, under Kristiania postkontor, ble opprettet den 1.10.1908, med søknedaglig bipostrute til Lysaker poståpneri. Sirk. 51, 29.9.1908.

Navnet ble fra 1.10.1921 skrevet SNARØYA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.11.1962 ble poståpneriet lagt under Admin.avd. i Oslo postdistrikt.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved ny omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.
Samtidig flyttet postkontoret fra de 33 kvm store lokaler til nye lokaler med 111 kvm.

Postkontoret 1335 SNARØYA, i Asker og Bærum postregion, ble lagt ned fra 19.2.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 3, 2.2.1996.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk SNARØYA nytt postnr 1367.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(1335 / 1367)
Poståpnere/styrere:
Lærer Jakob Jakobsen 1.10.1908.
Postbefordrer Charlotte Bren midlertidig kst. i tiden 1.4.1912--15.8.1912 (f. 1866).
Lærer Peder Midtvik 15.8.1912.
Hans H. Hernæs 1.10.1922.
Ragnvald Svan 1.11.1925.
Fru Sigrid Bø 1.9.1938 (f. 1902).
Bergljot Borgenhaug midlertidig fra 9.10.1944, fast 1.2.1945 (f. 1897, død 17.5.1953).
Posteksp. Rolf W. Rasmussen under sykdom fra 17.7.1950.
Kst. reservebud Arne Kirkbakk notert fra 1952.
Brede Rud 3.7.1952.
Sigrid Haug 1.8.1952, samt under ledighet fra 1.6.1953, kst. 1.12.1953 (f. 1906).
Ingrid Synnøve Rolandsen kst. 1.4.1967.
I årene1968--1972 har stillingen antakelig vært ledig og vært dekket av reservepersonale.
Posteksp. Inger Heggland 1.7.1972 (f. 1940).
Posteksp. Guro Ørjasæter vikar fra 1.2.1891, fast 1.8.1981 (f. 1959).
Postkass. Hanna Gunn Gudbrandsrud vikar fra 1.1.1983 (f. 1960).
Postkass. Aud Karin Skjæret 1.9.1985 (f. 1960).
Postkass. Ole Kongshaug 1.10.1987 (f. 1964).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var:

1908 1911 1914 1917
Kr 100 150 250 450

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen da.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.10.1908 18.02.1996

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.10.1908 18.02.1996

--Tidligste tidspunkt
01.10.1908
--Seneste tidspunkt
18.02.1996
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål