Möller, Carl (1857 - 1933) [sv]

Möller, Carl (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:44
16.03.2019 22:55:10
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/693f0cb0-319b-411c-bb55-2e5f496c5dfe | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Möller, Carl
Svensk

Fornavn
Carl
Svensk

Etternavn
Möller
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
20.04.1857 Malmö (Stad) [sv]

-Tidspunkt
20.04.1857
-Stedreferanse
--Sted
Svensk

-Tidspunkt
04.12.1933
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Slöjdskolan i Stockholm 1870-1873.
FrKA 1873-1879, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Studier vid École des beaux Arts i Paris.

Verksamhet: Arkitekt i Överintendentsämbetet 1881, förste intendent 1903, överintendent och chef 1904-1918, efter omorganisation till Byggnadsstyrelsen generaldirektör och chef där 1918-1924.
Byggnadschef för Stockholmsutställningen 1897.
Deltog i planeringen av Stockholmsutställningen 1909, Parisutställningen 1900, Baltiska utställningen i Malmö 1914, San Franciscoutställningen 1915, Intern konstindustriutställningen i Paris 1925.

Andra uppdrag: Ledamot i sanatoriebyggnadskommittén 1898.
Ordförande i överstyrelsen för H M Konung Oscar II:s jubileumsfond 1901-1926.
Ledamot i styrelsen för KTH 1921-1925, Kungliga Tekniska Högskolan, och för Tekniska skolan 1906-1926 (ordförande 1908-1926).
Ledamot i 1913 års Nationalmuseiutredning.
Ordförande i Stockholms skönhetsråd från 1918.
Redaktör för Blandaren 1911.

Tävlingar: Östermalms nya folkskolebyggnad 1899, 1:a pris.Resor: Tyskland, England, Italien och Österrike.

Medlemskap: STF 1896-1923, Svenska Teknologföreningen.
FrKA 1890, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
SSF, Svenska Slöjdföreningen, ordförande 1911-1926.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift 1889 sid 195, Ny folkskolebyggnad i Johannis församling.

Verk ett urval:
S:t Johannes kyrka, Stockholm 1883–1890.
Gustav Adolfskyrkan, Gustav Adolfsparken, Stockholm 1891-1892.
S:t Stefans kyrka, Vanadislunden, Stockholm 1903–1904.
Johannes folkskola, Roslagsgatan 61, Stockholm 1890-1891.
Stockholms Arbetareinstitut, Klara Norra Kyrkogata 8, Stockholm 1894.
Fd Grevesmühlska skolan (Borgarskolan), Brunnsgatan 13, Stockholm 1900.
Generaldirektör Carl Möllers villa Bo, Sirishovsvägen 24, Djurgården, Stockholm 1909.
Wicanderska villan (Lusthusporten), Lejonslätten, Stockholm, ombyggnad 1898.
Grevgatan 13, 1884 och 15, 1887 Stockholm.
Landsarkivet, Arkivgatan 1 - Dalbyvägen 4, Lund 1901-1903.
Västergötland, Landalakapellet, Göteborg 1885.
Skåne, Ignaberga kyrka 1885–1887.
Östergötland, Orlunda kyrka 1888–1889.
Bohuslän, Tegneby kyrka 1891. Äldre torn.
Skåne, Eslövs kyrka 1890–1891. Fd Västra Sallerups nya kyrka.
Småland, Bäckaby kyrka 1897–1899.
Västergötland, Broddarps kyrka 1897–1898.
Skåne, Glemminge kyrka, 1898–1900.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 207.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 121.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hasselblad, Björn: Djurgårdsvandringar på norra och södra Djurgården. Andra reviderade upplagan. Stockholm, 1990.
Inventeringskommittén (utgivare): Lunds stadsbild. Lund, 1968.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1884 sid 122, Johannes kyrka, Stockholm; ibid år 1894 sid 1, Stockholms Arbetareinstituts nybyggnad; ibid år 1904 sid 107, Stefanskapellet i Vanadislunden i Stockholm.
H8D 1901:513, 1903:389, 1904:72, 1912:479, 1917:477, 1922:461.
Svensk

Administrativ notat
Svensk