1685 ETHOLMEN (Brevhus II)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:12:26
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/693eb520-455f-44a6-93d3-bf0c70f9e733 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1685 ETHOLMEN
Bokmål

Alternative navn
ETHOLMEN
Bokmål

Etablering
01.12.1934 Hvaler (Kommune)

-Tidspunkt
01.12.1934
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
31.10.1968

-Tidspunkt
31.10.1968
Kode
1685
Forretningstype
Bokmål

Historikk

ETHOLMEN brevhus II, i Hvaler herred, Østfold fylke, under Fredrikstad postktr., ble opprettet den 1.12.1934.

Brevhuset 1685 ETHOLMEN ble lagt ned 1.11.1968. Ny postadresse: 1680 SKJÆRHALLEN. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

"Kronet posthorn"-stempel ble tilsendt ved opprettelsen.

(1658)
Brevhusstyrer:
Kjøpm. Finn Ramberg 1.12.1934 (f.1907).

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.12.1934 31.10.1968

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.12.1934 31.10.1968

--Tidligste tidspunkt
01.12.1934
--Seneste tidspunkt
31.10.1968
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål