Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
30/05/2018 09:07:07
22/06/2019 02:59:45
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/68eabab0-0cac-4500-a1e1-ff34e2ea5d7f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Liljegren, C. O.
Swedish

First name
Carl
Swedish

Middle name
Oscar
Swedish

Last name
Liljegren
Swedish

Title
civilingenjör

-Title
civilingenjör
Swedish

skeppsbyggare

-Title
skeppsbyggare
Swedish

Birth
1865

-Time
1865
Death
1944
Dödsattest

-Time
1944
-Source
Dödsattest
Swedish

Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

C. O. Liljegren var båt- och fartygskonstruktör. Han utbildade sig till skeppsbyggare i Göteborg. Han ritade också många fritidsbåtar; skärgårdskryssare, r-jakter och havskryssare till exempel KSSS: första lottbåt, Puck, 1893. På 1920-talet flyttade han till USA och var efter det inte längre verksam i Sverige.

Swedish

Has constructed
Reference
100 år under segel: svensk segling 1905-2005 : Svenska seglarförbundet, Nautiska förlaget, Stockholm, 2004
Swedish

Herlin, Sonja; Pionjärer vid ritbordet. Stockholm 2000
Swedish

Hildebrand, Albin; Svenskt Porträttgalleri XVII : Ingenjörer
Swedish

Thelander, Per; Alla våra skärgårdskryssare. Stockholm 1991.
Swedish