Bohlin, Per (1908 - 1988) [sv]

Bohlin, Per (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
16/01/2015 16:33:50
20/07/2019 00:14:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6857214e-2e98-4b96-a1f3-9b4a8fc04ecc | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bohlin, Per
Swedish

First name
Per
Swedish

Last name
Bohlin
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
29.06.1908 Borås (Stad) [sv]

-Time
29.06.1908
-Place reference
--Place
Swedish

Death
23.04.1988 Uppsala (Stad) [sv]

-Time
23.04.1988
-Place reference
--Place
Swedish

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1932, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1946, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Verksam i Arboga och i Lidköping.
Stadsarkitekt i Västerås 1947-1962.
Egen verksamhet i Västerås till 1976.

Andra uppdrag: President i Rotary i Västerås.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
Konstförening och Konstmusei vänner, Västerås.
FSS från 1942, Föreningen Sveriges Stadsarkitekter.

Verk ett urval:
Vattentorn i Västerås 1952.
Parkrotundan, Folkets park, Västerås, 1951.
Västergården, ålderdomshem, Västerås 1956.
Hammarbyskolan, Västerås, tillbyggnad.
Blåsboskolan, Västerås 1952.
Hästhovsskolan, Västerås 1953.
Skiljeboskolan, etapp 1, Västerås 1953.
Skallbergsskolan, Västerås 1955.
Emausskolan, Västerås 1957.
Villor.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1501.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Föreningen Sveriges Stadsarkitekter. Medlemsmatrikel 1961.
Drakenberg, Sven: Västerås genom tiderna 5:2. Västerås stads byggnadshistoria från 1800-talets mitt. Västerås, 1962.
Dagens Nyheter 1988-05-18, dödsruna.
Svenska Dagbladet 1988-05-15, dödsruna.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Editorial note
Swedish