Ehrensvärd, Carl August (1745 - 1800) [sv]

Ehrensvärd, Carl August (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:21
12.01.2019 00:18:04
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/6843fa8c-fc37-4c99-a04a-9a57444faae7 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Ehrensvärd, Carl August
Svensk

Fornavn
Carl August
Svensk

Etternavn
Ehrensvärd
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
05.05.1745
-Stedreferanse
--Sted
Død
21.05.1800 Örebro (Stad) [sv]

-Tidspunkt
21.05.1800
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Studerande vid Åbo akademi 1754, vid Uppsala universitet 1755.
Kadett vid artilleriet 1753, fänrik vid Åbo läns infanteri 1760.
Som ung undervisning i teckning på Sveaborg i Finland av Elias Martin.

Verksamhet: Greve, sjömilitär, konstteoretiker, konstnär, arkitekt.
Deltog under faderns befäl i pommerska kriget 1761-1762.
Biträdde fadern vid arbetena på Sveaborg.
Major i armén 1772, överste och sekundchef för arméns flottas finska eskader 1777.
Chef för sjöartilleribataljonen på Sveaborg 1777.
Överamiral 1784-1790, verksam i Karlskrona.
Befälhavare över skärgårdsflottan 1789-1790, generalamiral 1792-1794.Resor: Holland och Frankrike 1765-1768.
Danmark, Frankrike, Italien 1780-1782, tillsammans med Lars Mannerheim.
Skåne 1795.

Medlemskap: FrKA 1783, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
VA 1790, Vetenskapsakademien.

Egna skrifter: Resa till Italien 1780, 1781, 1782. 1786.
De fria konsters filosofi, 1786.
Underdånigste promemoria till H. Maj:t Konung Gustaf III, 1809.
Fem dagars resa i Skåne för att se och hämta rörelse och förargelse, 1871.
Se fullständig förteckning i Svenskt biografiskt lexikon.

Verk ett urval:
Inventariekammare nr 1 på varvets område i Karlskrona 1784 (fasader).
Lantstället Skärva för af Chapman 1787-.
Doriskt tempel vid Mälby i Södermanland.
Teckningar, akvareller, etsningar, karikatyrer och reseskisser.

Svensk

Referanse
Svenskt biografiskt lexikon.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Nordisk familjebok.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Wirulf, Berthold (red): Lexikon för konst. Bildkonst, arkitektur, konsthantverk, konstindustri, I - III. Stockholm, 1957.
Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, 1982.
Josephson, Ragnar: Carl August Ehrensvärd, 1963.
Nilsson, Sten Åke: Carl August Ehrensvärds resa i Skåne, 1982.
Barup, Kerstin & Edström, Mats: Lantstället Skärva, 1988.
KB Kungliga Biblioteket har brev till och från Carl August Ehrensvärd.
Svensk

Administrativ notat
Svensk