1105 ABELSØ (Poståpneri)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:12:07
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/67b0292d-ef63-45b7-aa3f-506ced15c3b2 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1105 ABELSØ
Bokmål

Alternative navn
ABELSØ
Bokmål

Etablering
01.01.1937 Oslo (Kommune)

-Tidspunkt
01.01.1937
-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

Nedleggelse
29.12.1996

-Tidspunkt
29.12.1996
Kode
1105
Forretningstype
Bokmål

Historikk

ABELSØ poståpneri, i Aker herred, Akershus fylke, under Oslo postkontor, ble opprettet 1.1.1937. Posten til/fra stedet ble pakket til Oslo. Sirk. 48, 23.12.1936.

Poståpneriet ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd.i 1.postdistrikt. Sirk.47, 15.11.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper benevnt underpostkontor fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk 35, 10.12.1976.

Etter omorganisering fra 1.1.1989 lagt under Oslo sentrum postregion. Sirk 1, 10.1.1989.

Postkontoret ABELSØ, 1105 OSLO ble nedlagt fra 30.12.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 29, 13.11.1996.

Datostempel av 2-rings type med tverrbjelker i indre ring ble levert ved opprettelsen.

(1105 Oslo 11)
Poståpnere/styrere
Aslaug Nygaard (gift Johannessen) 1.1.1937 (f.1915).
Posteksp. Kjell Idar Berg 1.7.1982 (f.1957).
Postkass. Erik Monrad Blomberg var vikar fra 1.9.1985, fast 1.3.1986.
Poststyrer Liv Janne Berg fra 1.6.1995.

Årlig poståpnerlønn var i 1938 kr 1.200.-.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.01.1937 29.12.1996

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.01.1937 29.12.1996

--Tidligste tidspunkt
01.01.1937
--Seneste tidspunkt
29.12.1996
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål