Arnt Havdal (1903 - 1980)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
29.07.2015 13:36:28
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/672c3882-49df-4e3f-840e-53d74afacfb3 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Arnt Havdal
Bokmål

Etternavn
Arnt Havdal
Bokmål

Fødsel
1903

-Tidspunkt
1903
Død
1980

-Tidspunkt
1980
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Referanse
Kilde:
Sverresborg folkemuseums nettsider 2010
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål