Myhrslo, Martha Grande (1886 - 1976)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:58:34
12.01.2019 01:47:27
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/66a562f9-cb55-41e6-aac5-98ad4695695e | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Myhrslo, Martha Grande
Bokmål

Fornavn
Martha Grande
Bokmål

Etternavn
Myhrslo
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1886

-Tidspunkt
1886
Død
1976

-Tidspunkt
1976
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Øyestad pr. Arendal 30.01.1886, død i Grimstad august. Datter av lærer J. M., ugift. Tegneskole l902-05, kurs hos fotograf J. Henrichsen i Arendal 1905 og 1906, assistent hos "H. P. Nielsen & Søn" samme sted, F. Køhn i Kristiansand og C. Kørner, Stavanger. Bestyrte så Kørners filial i Kristiansand. I 1916 kjøpte hun "Frivold & Iversen"s atelier i Grimstad og begynt der 1.3.1917. Overlot i 1970 firmaet til nevøen Ivar Fløistad.

Virkested:
0000-1917: Kristiansand
0000-1917: Stavanger
1917-1970: Grimstad
0000-1917: Arendal

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål