Bygdø Kongsgård (Landbruk)

Beskrivelse
Bygdø Kongsgård er en arena i stiftelsen Norsk Folkemuseum. Eiendommen eies av staten. H.M. Kongen disponerer hovedbygningen og Oscarshall slott med tilhørende parker mens Stiftelsen Norsk Folkemuseum har disposisjonsretten over gårdsbruket.
Forretningstype
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Dataset forvaltning: kulturnav@kulturit.no
Sist lagret
11.08.2017 08:03:45
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/65d45b13-46fd-423c-9853-c3b6df0e1b5c | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Bygdø Kongsgård
Bokmål

Beskrivelse
Bygdø Kongsgård er en arena i stiftelsen Norsk Folkemuseum. Eiendommen eies av staten. H.M. Kongen disponerer hovedbygningen og Oscarshall slott med tilhørende parker mens Stiftelsen Norsk Folkemuseum har disposisjonsretten over gårdsbruket.
Bokmål

Forretningstype
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Engelsk

Adress
Bygdøyveien 62 287 OSLO Norge (Land)

-Adresse
Bygdøyveien 62
-Postnummer
287
-Postadresse
OSLO
-Land
Bokmål

Svensk

Telefon
22123700

-Telefonnummer
22123700
Epost
post@norskfolkemuseum.no
Webbreferanse
-Linktekst
Hvem er vi? Lest 09.08.2017
Bokmål