1476 RASTA (Postkontor C)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:53:11
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/655c440f-0308-4800-8b38-8e09b30e55c5 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1476 RASTA
Bokmål

Alternative navn
RASTA
Bokmål

Etablering
-Tidspunkt
02.12.1985
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
?

-Tidspunkt
?
Kode
1476
Forretningstype
Bokmål

Historikk

1476 RASTA postkontor C, i Lørenskog kommune, Akershus fylke, under Adm.avd. i Oslo postdistrikt, ble opprettet den 2.12.1985. Sirk. 44, 18.11.1985.

Ved omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Oslo Nord postregion (Etterstad 0-6). Sirk. 1, 10.1.1989.

(1476)
Poststyrere:
Dekket av beordrede reservestyrere fra 2.12.1985.
Postkass. Lilly Karin Østvold 1.2.1986 (f. 1943).
Postmester Hjalmar Ripe 1.2.2001.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 02.12.1985 ?

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
02.12.1985 ?

--Tidligste tidspunkt
02.12.1985
--Seneste tidspunkt
?
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål