Tengelin, Åke (1889 - 1963) [sv]

Tengelin, Åke (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
January 9, 2015 8:31:50 PM CET
May 14, 2019 11:51:14 AM CEST
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6542e55c-d466-40cc-984d-8ac6670f5f72 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Tengelin, Åke
Swedish

First name
Åke
Swedish

Last name
Tengelin
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
30.03.1889
-Place reference
--Place
Death
-Time
22.09.1963
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1908-1912, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1914, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd vid Byggnadsstyrelsen som statistiker 1917-1923, tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen 1923, assistent vid utredningsbyrån 1925-1936 och intendent 1937.
Egen verksamhet i Stockholm.

Medlemskap: STF från 1916, Svenska Teknologföreningen.

Egna skrifter: Byggmästaren, 1945:20, Uppsala domkyrka (En påminnelse om tävlingen).

Verk ett urval:
Byggnader i Stockholms frihamn 1914-1934, bl a magasin 1917-1919 och 1922.
Tryckeribyggnad, Kammakarg 9, Stockholm 1915-1916.
Morängens och Tallåsens skyddshem.
Boxtorps barnhem.
Byggnad vid anstalterna i Venngarn och Svartsjö.
Ombyggnad vid åkerbrukskolonien Hall.
Folkskola i Sigtuna.
Bostads- och affärshus.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 901 och 1433.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Arkitekturmuseet årsbok 1983, Cramér, Margareta: 20-talsklassicism i Frihamnen.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Editorial note
Swedish