ACHILLES

Beskrivelse
ACHILLES
Nasjon: Norsk
Type: Skip
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:07
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/6480f6c2-f156-4182-a34a-c5777f12abd2 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ACHILLES
Bokmål

Beskrivelse
ACHILLES
Nasjon: Norsk
Type: Skip
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
129 1/2 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Historikk

Hjemsted:

Kristiania 1841, 1855

Skipsfører:

H. Bie 1848
Olsen 1856

Eier:

Mogens Thorsen 1841, 1855

Bokmål

Mål
Tonnasje: 129 1/2 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
129 1/2
-Enhet
Bokmål

Svensk

Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål