AGATHE (1856)

Beskrivelse
AGATHE
Nasjon: Norsk
Type: Fullrigger
Byggeår: 1856
Byggested: Rotterdam, Holland
Ombygging: Ombygget 1872, 1884
Endelig skjebne: 11/1 Persacola - Rotterdam. Pitchpine. Savnes 1895.
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:15
20.02.2019 18:59:10
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/6469ffde-0938-4716-a935-c90cab4b534a | RDF/XML | JSON-LD
Navn
AGATHE
Bokmål

Beskrivelse
AGATHE
Nasjon: Norsk
Type: Fullrigger
Byggeår: 1856
Byggested: Rotterdam, Holland
Ombygging: Ombygget 1872, 1884
Endelig skjebne: 11/1 Persacola - Rotterdam. Pitchpine. Savnes 1895.
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
866 brt
848 netto
Mål: 154 - 32 - 20,8 DNV
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk


Historikk

Hjemsted:

Tønsberg -1895

Farter:

Pitchpine-fart

Skipsfører:

Hansen 1887-

Eier:

I. H. Hofgaard & Co -1891
I. Hofgaard 1891-95

Bokmål

Mål
Tonnasje: 866 bruttoton

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
866
-Enhet
Bokmål

Svensk

Tonnasje: 848 nettoton

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
848
-Enhet
Bokmål

Svensk

Lengde: 154 fot

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
154
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Bredde: 32 fot

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
32
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Djupgående [sv]: 20,8 fot

-Måltype
Svensk

-Verdi
20,8
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

-Specifikasjon
DNV
Bokmål
Bygget
1856 Rotterdam, Holland
1856

-Tidsperiode
1856

--Tidligste tidspunkt
1856
-Datokommentar
1856
Bokmål

-Stedreferanse
Rotterdam, Holland

--Sted (tekst)
Rotterdam, Holland
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål