Curman, Jöran (1907 - 1972) [sv]

Curman, Jöran (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:43
16.03.2019 22:53:20
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/63936f32-b366-421e-9bd0-665836b08c0f | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Curman, Jöran
Svensk

Fornavn
Jöran
Svensk

Etternavn
Curman
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
22.12.1907
-Stedreferanse
--Sted
Død
20.11.1972 Hägernäs

-Tidspunkt
20.11.1972
-Stedreferanse
Hägernäs

--Sted (tekst)
Hägernäs
Svensk
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Studentexamen vid Norra Latin, Stockholm 1926.
KTH 1927-1931, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd vid HSB, arkitekt Sven Wallanders kontor, Stockholm 1931-1932, vid Byggnadsstyrelsens stadsplanebyrå 1933, vid Göteborgs stadsplaneavdelning 1933-1936.
Biträdande länsarkitekt i Gävleborgs och Uppsala län 1936-1939.
Länsarkitekt i Uppsala 1939-1944.
Verksam vid Uddeholms AB 1944-1949.
Egen arkitektverksamhet i Stockholm från 1949.

Andra uppdrag: Ledamot av styrelser och nämnder inom SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
Biträdande sekreterare i den bostadssociala utredningen 1935-1943.

Medlemskap: STF från 1931, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Industriens arbetarbostäder, 1944.
Artiklar i fackpress.
Byggmästaren 1938:11 sid 103, De nya stadsplanernas inverkan på fastighetsvärdena; ibid 1950:14 sid 286, Hur värderar man en bostadsplan ekonomiskt?; ibid 1950:14 sid 289, Hur värderar man en bostadsplan ekonomiskt? (diskussionsinlägg); ibid 1955-A:12 sid 294, Typplaner eller moduler?; ibid 1959-A:1 sid 14, Bostadsområde i Hässelbystrand, Stockholm; ibid 1961-A:1 sid 4, Svensk ambassad i New Dehli.
Arkitektur 1963:1 sid 81, Vem undervisar vad i samhällsplanering?; ibid 1964:3 sid 55, Konstnärligt skydd för arkitekter?; ibid 1965:6 sid 177, Småhusområdet Kärleken, Halmstad; ibid 1966:8 sid 306, Orminge i Boo kommun, Stor-Stockholm; ibid 1969:2 sid 2, Bruksorternas planeringsförutsättningar; ibid 1969:2 sid 18, Generalplan för Orrefors; ibid 1971:1 sid 9, Om bostadsplanering; ibid 1972:2 sid 30, J Curman Arkitektkontor AB (Håkan Brunnberg, Jöran Curman, Ulf Gillberg, Monica Eriksson, Kjell Forshed, Hans Tirsén): Zonplan.

Verk ett urval:
Bostadsprojektering för Uddeholms AB 1944-1949.
Bostadsområdena Strandliden i Hässelbystrand, Stockholm 1956-1957 (tillsammans med Nils Gunnartz) samt under slutet av 1960-talet Oxhagen i Örebro och Orminge i Boo.
Se verkförteckning i Arkitekturmuseets arkiv.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1269, 1497.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Löwgren, Eva (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1973. Stockholm, 1972.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Uppsala Nya Tidning 1972-11-23, dödsruna.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Större samling material i Arkitekturmuseets arkiv.
Svensk

Administrativ notat
Svensk