Sist lagret
09.01.2015 13:46:35
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/62d42ce3-2979-47f1-91d1-3923bf75438a | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Birkenes
Bokmål

Kode
0928