Isæus, Magnus (1841 - 1890) [sv]

Isæus, Magnus (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:30
16.03.2019 22:54:19
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/62a62f33-275a-4a76-88f8-3dad09f8cb36 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Isæus, Magnus
Svensk

Fornavn
Magnus
Svensk

Etternavn
Isæus
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
07.06.1841 Veckholm

-Tidspunkt
07.06.1841
-Stedreferanse
Veckholm

--Sted (tekst)
Veckholm
Svensk
Død
-Tidspunkt
24.05.1890
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Uppsala Läroverk.
FrKA 1859-1864, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Ritare på arkitektkontor i Stockholm.
Dessinatör (mönsterritare) vid Gustavsberg 1868-1873.
Egen verksamhet i Stockholm från 1874 (från 1883 tillsammans med C Sandahl).
Extra ordinarie slottsarkitekt från 1868.
Konstindustriell mönsterritare.
Tecknare i bl a Ny illustrerad tidning under 1860- och 1870-talen.
Dekoratör vid officiella fester.

Andra uppdrag: Diverse offentliga uppdrag, bl a ledamot i direktionen för allmänna barnhusinrättningen i Stockholm 1878-1890, direktionen för kungliga sällskapet Pro Patria och styrelseledamot för Nordiska museet 1880-1890.

Lärarverksamhet: Tillförordnande lektor vid KTH 1877-1881, professor i arkitektur vid KTH 1882-1890, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.Resor: Tyskland, Frankrike, England 1873-1874.
Europa och USA.
England (London), Belgien (Bryssel) och Frankrike (Paris) 1889.

Medlemskap: FrKA 1886, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Kunglig arkitekt.
KK, Konstnärsklubben.
STF 1879-1890, Svenska Teknologföreningen.

Egna skrifter: Svenska slöjdföreningens mönsteralbum.

Verk ett urval:
Svenska utställningspaviljongen i Wien 1873, Philadelphia 1876, Paris 1878 och Köpenhamn 1888.
Svenska skolhuset (Swedish School House), byggt i Sverige som paviljong för Philadelphia-utställningen 1876, flyttat till Central Park i New York 1877, nu (1994) använt som marionetteater.
Hotell W 6 (Continental), Vasagatan 22, Stockholm 1883, rivet.
Davidsonska huset, Hamngatan/Kungsträdgårdsgatan, Stockholm 1881, rivet.
Sturebadet, Stockholm (med Sandahl och Wickman) 1884.
Telefontorg vid Brunkebergstorg, Stockholm 1886, rivet 1952.
Skandias hus, Mynttorget, Stockholm (med Sandahl) 1886-1889.
Tyska kyrkan, Stockholm, inre restaureringar 1885-1887.
P A Nordstedt & Söner, Riddarholmen, Stockholm 1887-1889.
Grabowska huset, Karlavägen 59, Stockholm 1886.
Karlavägen 45, Stockholm (med Sandahl) 1888.
Jakobstorg 1, Stockholm, för källarmästare Bengt Carlsson på Operakällaren (med Sandahl, Wickman) 1886-1888.
Kungsholms folkskola, Fleminggatan 113, Stockholm (med Sandahl) 1889.
Rundmålningsbyggnaden, Kaptensudden, Djurgården, Stockholm (med Sandahl) 1889.
Stockholms sjukhem, Nya Hemmet, Drottningholmsvägen 22, Stockholm 1891.
Växjö läroverk 1884.
Hayska ridhuset åt disponenten vid Jönköping Tändsticksfabrik, Bernhard Hay 1878-1879.
Riksbanken, Skolgatan 3, Jönköping 1888-1891, tillsammans med Sandahl.
Riksbanken, Storgatan 44, Östersund 1885.
Rådhus Jönköping, Kristianstad.
Rådhus, Vasa (Finland).
Villor och bostadshus, Stockholm och landsorten.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 67.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 79.
Svenskt biografiskt lexikon.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hesselman, Georg: Från skråhantverk till byggnadsindustri. Om husbyggen i Stockholm 1840 - 1940. Stockholm, 1945.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Jönköpings läns museum och Jönköpings kommun, Stadsarkitektkontoret (utgivare): Kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram. Rapport nr 16 och 20. Jönköping, 1986.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1871 sid 233, 265, 361 och 345, Skrivbord i nordisk stil. Lampa i nordisk stil. Tvättservis av porslin i nordisk stil. Termometerställ i nordisk stil; ibid år 1872 sid 1, Förslag Studerbord med bokhylla; ibid år 1873 planch 3, Restaurant på utställning Wien; ibid år 1880 sid 97, Sommarvilla på landet för häradshövding G B A Holm; ibid år 1881 sid 75, Hotel W6, Stockholm; ibid år 1882 sid 104, Nybyggnad för Norstedt & Söner; ibid år 1884 sid 7, Växjö Högre Elementarläroverk; ibid år 1888 sid 189, Stockholms Allmänna Telefon AB:s hus; ibid år 1890 sid 151, Kristianstads nya rådhus; ibid år 1900 sid 124, Kungsholms nya folkskolebyggnad och dess värmeledning.
Svensk

Administrativ notat
Svensk