1368 FELTPOSTKONTORET STABÆK (Feltpostkontor)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:12:11
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/623d787f-e59c-415a-9443-b70c5d0f43e1 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1368 FELTPOSTKONTORET STABÆK
Bokmål

Alternative navn
FELTPOSTKONTORET STABÆK
Bokmål

Etablering
01.10.1918 Bærum (Kommune)

-Tidspunkt
01.10.1918
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
?

-Tidspunkt
?
Kode
1368
Forretningstype
Bokmål

Historikk

FELTPOSTKONTORET STABÆK, i Bærum herred, under Kristiania postkontor, ble opprettet fra 1.10.1918 i stedet for det tidligere poståpneri Stabæk. Sirk. 48, 8.10.1918.

Fra 1.8.1920 gitt status av POSTKONTOR A med navnet STABÆK. Sirk. 36, 2.7.1920.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til STABEKK. Sirk. 53, 23.9.1921.

Postkontoret A fikk fra 1.5.1990 endret status til postkontor B og ble samtidig lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 12, 6.4.1990.

Ved omorganisering av postnummerystsemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadressene under postkontoret STABEKK nye postnr 1368 og 1369 STABEKK. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret STABEKK beholde postnr 1321 fra innføringen av postnummer den 18.3.1968.

(1320 / 1368)
Feltpostmester/postmester/postsjef/postmester:
Posteksp. Lauritz Osvaag 1.10.1918 (f. 1871).
Postfullm.II Christian Grøtterud 15.10.1919 (f. 1870). Ble tilsatt postmester 1.8.1920.
Posteksp. Thorvald Martin Sjursen under ledighet fra 30.5.1940 (f. 1898).
Postfullm.II Karl Emanuel Fjeldstad midlertidig fra 1.11.1941 (f. 1888).
Postfullm.II Amund Christoffersen Amundsen kst. 1.10.1942, fast 1.7.1946 (f. 1892).
Posteksp. Arne Johan Ryghaug under ledighet fra 1.5.1949 (f. 1923).
Postfullm.II Arthur Olaves Nilsen 1.10.1949 (f. 1894).
Avd.sjef III Arne Schilvold 1.2.1963 (f. 1912).
Førstesekr. Olav Skilbred 1.6.1980 (f. 1955).
Kons. Inger-Anne Solheim-Vaage 1.10.1986 (f. 1948).
Driftsleder Turid Melkvik 1.4.1991 (f. 1950).
Postmester (vikar) Berit Heltne Andersen fra 1.6.1994.
Poststyrer Gudrun Mikaelsen 1.5.1998.

Årlig postmesterlønn var i 1920 kr 3.500,-.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.10.1918 ?

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.10.1918 ?

--Tidligste tidspunkt
01.10.1918
--Seneste tidspunkt
?
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål