Anderson, Olga (1896 - 1999)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:56
12.01.2019 01:23:30
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/61993eae-72f1-4fed-bb67-2ddfd4faf949 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Anderson, Olga
Bokmål

Fornavn
Olga
Bokmål

Etternavn
Anderson
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1896

-Tidspunkt
1896
Død
1999

-Tidspunkt
1999
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født Lars(s)on. Født i Jämtland 22.03.1896. Datter av fotograf Lorentz Evart Larsson og Anna Richardson, g. 1918 m. Henning Anderson, sønn av Emma og Karl A., 2 døtre. Læretid hos Aune og hos faren, håndv.br. 1918, overtok så farens forretning, som han hadde startet i 1910, og drev den fra 1919 i ektefellens navn. (Firmaet og) negativsamling fra (ca. 1915-60) ble i 1965 overtatt av fotograf Bjarne Wiseth. En del materiale skal befinne seg i museet på Stiklestad.

Virkested:
1918-1965 ca: Verdal

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål