Arnesen, Petrine (1843 - 1922)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:02:28
12.01.2019 01:23:44
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/60bec773-b85a-4960-bf3b-e0f75fa7d549 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Arnesen, Petrine
Bokmål

Fornavn
Petrine
Bokmål

Etternavn
Arnesen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1843

-Tidspunkt
1843
Død
1922

-Tidspunkt
1922
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 26.06.1843 i Skiptvet, Østfold, død i 1922 i Kristiania. Oppgir yrket fotograf ved folketellingen i 1900. I 1910 oppgis annet yrke.

Virkested:
1887:1900 ca. Oslo; Kongensgade 7

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum (2014)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål