Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
22.12.2017 10:22:42
12.01.2019 01:33:18
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/60a817ce-840a-474b-9cb6-3e4ba1ae3752 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Garborg, Olav
Bokmål

Fornavn
Olav
Bokmål

Etternavn
Garborg
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1937

-Tidspunkt
1937
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Varierte motiver i enkle, artistiske bilder er hans kjennetegn. Medlem av Forbundet Frie Fotografer og NRL. Etablert som reklamefotograf på Bryne.

Virkested:
1977-0000: Bryne; Torggt. 6

Bokmål

Referanse
Kilde: Norske fotosamlinger, 1989
Norsk fotografisk tidsskrift 77(1991) : 2, s. 20-22
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål