von Gegerfelt, Victor (1817 - 1915) [sv]

von Gegerfelt, Victor (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:21
15/06/2019 00:26:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/60364c77-8766-4e50-b682-6dd524488546 | RDF/XML | JSON-LD
Name
von Gegerfelt, Victor
Swedish

First name
Victor
Swedish

Last name
von Gegerfelt
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
06.05.1817
-Place reference
--Place
Death
13.03.1915

-Time
13.03.1915
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Underlöjtnant Göta artilleri 1835, löjtnant Värmlands fältjägare 1843-1844, avsked 1845.
Konstakademien i Berlin 1839-1841.

Verksamhet: Verksam i Göteborg.
Stadsarkitekt Göteborg 1872-1896.

Lärarverksamhet: Lärare i husbyggnadskonst vid CS 1868-1876, Chalmersska Slöjdeskolan i Göteborg.

Medlemskap: Opp 1885, Opponenterna.
KF 1886-1891, Konstnärsförbundet.

Verk ett urval:
Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset 1850.
Chalmersska Slöjdskolan 1869.
Hospital Hisingen 1868-1872.
Fiskhallen.
Egna villor.
Göteborgs Arbetareförening.
Utställningsbyggnad 13:e allmänna lantbruksmötet Göteborg.

Swedish

Reference
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 55.
H8D 8:494, 13:543, 16:413.
Nordisk familjebok.
Schönbeck, Gun: Viktor von Gegerfelt. Arkitekt i Göteborg, en yrkesman och hans verksamhetsfält 1841-1896. Akademisk avhandling vid Göteborgs universitet. Västra Frölunda, 1991.
Swedish

Editorial note
Swedish