Henriksson, Jan (1933 - 2004) [sv]

Henriksson, Jan (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:45
15/06/2019 00:19:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5fc40ecc-9b67-4e62-9609-316710ad9788 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Henriksson, Jan
Swedish

First name
Jan
Swedish

Last name
Henriksson
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
28.02.1933
-Place reference
--Place
Swedish

Death
-Time
03.03.2004
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Tekniska Gymnasiet i Göteborg.
KTH 1960, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Teknologie doktor KTH 1982, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd vid Curman-Gunnartz Arkitektkontor AB 1959-1961.
Anställd vid Peter Celsing Arkitektkontor 1961-1974.
Egen verksamhet i AFHJ Arkitektkontor 1974-78.
Egen verksamhet Jan Henriksson Arkitektkontor AB 1978-2004.

Andra uppdrag: Styrelsemedlem Malmstens Verkstadsskola.
Styrelsemedlem i Fakultetsnämnden vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Lärarverksamhet: Professor i Arkitektur vid institutionen för Arkitektur I, Tekniska Högskolan i Lund, 1984-1987.
Professor i Arkitektur vid sektionen för Arkitektur, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, 1988-1998.
Professor emeritus i Arkitektur vid sektionen för Arkitektur, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, 1999-2004.

Tävlingar: Centrumbebyggelse, motto Eget hus, Fristad 1963, publicerat.
Stadsplan för St Clemenskvarteret, motto Eva, Lund 1963.
PH-boligkonkurrence nordisk idétväling 1964.
Arkitektkonkurrrence om Edvard Grieg Hall, Bergen 1965.
Kyrka och församlingsgård, motto Credo, Halmstad 1965, 3:e pris.
Nordisk tävling om teater i Umeå 1966 tillsammans med P. Lüthi, hedersomnämnande.
Konstmuseum, motto Flower Power, Västerås 1967.
Nordisk tävling om nytt stadshus, Malmö 1967.
Nordisk tävling om operahus , motto 12345, Göteborg 1969.
Förvaltningsbyggnad, motto Vi flytt int, Hudiksvall 1970.
Nordisk tävling om riksdagshus, motto Deus ex machina, Helgeandsholmen tillsammans med P. Lüthi.
Inbjuden tävling om högstadieskola i Getinge, Halmstad Kommun.
Allmän arkitekttävling om Universitetet i Göteborg, motto Näckros.
Allmän arkitekttävling om Bibliotek m m, motto Gnistan, Halmstad, hederspris.
Allmän tävling Södra Stationsområdet, motto Solparken, Stockholm.
Inbjuden tävling Nacka Kyrka, tillbyggnad.
Allmän tävling kv Ormen, Slussen, motto Söderläge, Stockholm.
Allmän tävling Resursvänliga småhuset, motto Två skepp.
Allmän tävling byggnad för segelskeppet Vasa, motto Strömmen.
Allmän tävling Bostadshus, Kv Järpen, Karlstad.
Internationell tävlng Arctic Center i Rovaniemi, motto Aurora Borealis.
Inbjuden tävaling Kontorsbyggnad åt ABA, Stockholm tillsammans med Carl Nyrén.
Allmän tävling om höghus vid Medborgarplatsen, Stockholm, motto Medborgarporten, belönad.
Drottningtorget i Göteborg.
Allmän tävling Konserthus Reykjavik.
Internationell tävling om Indira Gandhi National Centre for Arts in New Dehli, Indien. *

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
SPA, Sveriges Praktiserande Arkitekter.
AF, Arkitektförbundet.

Verk ett urval:
Riksbanken i Malmö, 1978, tillsammans med Paul Niepoort.
Riksbanken i Örebro, 1987.
Kungliga Biblioteket i Stockholm, om- och tillbyggnad, 1998.

Swedish

Reference
Brev från Andreas Henriksson till AM.
Swedish

Editorial note
Swedish