Beskrivelse
Lastbrigg med två tvåpundskanoner. På Grönland bärgade Gladan vad som först antogs vara en järnmeteorit. Gladan sjönk 1942 efter att ha sprängts av dykare. [sv]
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Sist lagret
04.12.2018 09:53:43
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/5f0ec93d-5de6-4248-a1de-ffe59309c749 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
GLADAN
Svensk

Beskrivelse
Lastbrigg med två tvåpundskanoner. På Grönland bärgade Gladan vad som först antogs vara en järnmeteorit. Gladan sjönk 1942 efter att ha sprängts av dykare.
Svensk

Materiale
Tre
Bokmål

Svensk

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Historikk

Lastbriggen Gladan sjösattes 1857 och var fram till 1886 bestyckad med två tvåpundiga framladdningskanoner.

Under amiral Fredrik Wilhelm von Otter var Gladan del av en expedition till den grönländska ön Disko år 1871. Uppdraget bestod i att hämta den cirka 25 ton tunga så kallade Nordeskiöldska järnmeteoriten, vilken, skulle det senare visa sig, inte alls var någon meteorit. Ett år senare, år 1872, var Gladan, tillsammans med postångfartyget Polhem, del av ytterligare en vetenskaplig expedition i arktiska vatten.

Enligt kungligt brev från den 30 maj 1879 skulle Gladan ändras till skeppsgossefartyg och blev så 1881. Åren 1897-1900 seglade Gladan tillsammans med briggen Falken och det fullriggade övningsfartyget Najaden.

1924 blev Gladan utrangerat och fungerade som omklädningsrum för Karlskrona örlogsvarvs arbetare. Hon sjönk 1941, bärgades och sjönk på nytt året därpå efter att ha sprängts av dykare.

Svensk

Mål
Deplacement [sv]: 308,8 ton

-Måltype
Svensk

-Verdi
308,8
-Enhet
ton
Bokmål

ton
Svensk

Segelarea [sv]: 334 kvadratmeter (kvm) [sv]

-Måltype
Svensk

-Verdi
334
Besättning [sv]: 61 personer (antal) [sv]

-Måltype
Svensk

-Verdi
61
-Enhet
Lengde: 28,5 meter (m)

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
28,5
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bredde: 7,8 meter (m)

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
7,8
-Enhet
Bokmål

Svensk

Djupgående [sv]: 3,0 meter (m)

-Måltype
Svensk

-Verdi
3,0
-Enhet
Bokmål

Svensk

Sjøsatt
Westerlund K-E, Svenska örlogsfartyg: 1855-1905, Marinlitteraturföreningen nr 75 (Karlskrona 1992), s. 18.

-Tidspunkt
25.07.1857
-Kilde
Westerlund K-E, Svenska örlogsfartyg: 1855-1905, Marinlitteraturföreningen nr 75 (Karlskrona 1992), s. 18.
Svensk

Utrangert
1924
Westerlund K-E, Svenska örlogsfartyg: 1855-1905, Marinlitteraturföreningen nr 75 (Karlskrona 1992), s. 18.

-Tidspunkt
1924
-Kilde
Westerlund K-E, Svenska örlogsfartyg: 1855-1905, Marinlitteraturföreningen nr 75 (Karlskrona 1992), s. 18.
Svensk
Forlist/Ødelagt
1942
Sjönk efter att ha sprängts av dykare.
Lybeck O (red), Svenska flottans historia, bd 3 (Malmö 1945), s. 657.

-Tidspunkt
1942
-Beskrivelse
Sjönk efter att ha sprängts av dykare.
Svensk

-Kilde
Lybeck O (red), Svenska flottans historia, bd 3 (Malmö 1945), s. 657.
Svensk
Referanse
Lybeck O (red), Svenska flottans historia, bd 3 (Malmö 1945), s. 260, 476, 564, 567, 657.
Svensk

Westerlund K-E, Svenska örlogsfartyg: 1855-1905, Marinlitteraturföreningen nr 75 (Karlskrona 1992), s. 18.
Svensk