Description
Lastbrigg med två tvåpundskanoner. På Grönland bärgade Gladan vad som först antogs vara en järnmeteorit. Gladan sjönk 1942 efter att ha sprängts av dykare. [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Last changed
04/12/2018 09:53:43
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5f0ec93d-5de6-4248-a1de-ffe59309c749 | RDF/XML | JSON-LD
Name
GLADAN
Swedish

Description
Lastbrigg med två tvåpundskanoner. På Grönland bärgade Gladan vad som först antogs vara en järnmeteorit. Gladan sjönk 1942 efter att ha sprängts av dykare.
Swedish

Material
Tre
Norwegian bokmål

Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Lastbriggen Gladan sjösattes 1857 och var fram till 1886 bestyckad med två tvåpundiga framladdningskanoner.

Under amiral Fredrik Wilhelm von Otter var Gladan del av en expedition till den grönländska ön Disko år 1871. Uppdraget bestod i att hämta den cirka 25 ton tunga så kallade Nordeskiöldska järnmeteoriten, vilken, skulle det senare visa sig, inte alls var någon meteorit. Ett år senare, år 1872, var Gladan, tillsammans med postångfartyget Polhem, del av ytterligare en vetenskaplig expedition i arktiska vatten.

Enligt kungligt brev från den 30 maj 1879 skulle Gladan ändras till skeppsgossefartyg och blev så 1881. Åren 1897-1900 seglade Gladan tillsammans med briggen Falken och det fullriggade övningsfartyget Najaden.

1924 blev Gladan utrangerat och fungerade som omklädningsrum för Karlskrona örlogsvarvs arbetare. Hon sjönk 1941, bärgades och sjönk på nytt året därpå efter att ha sprängts av dykare.

Swedish

Measurement
Deplacement [sv]: 308,8 ton [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
308,8
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish

Segelarea [sv]: 334 kvadratmeter (kvm) [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
334
Besättning [sv]: 61 personer (antal) [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
61
-Unit
Lengde [no]: 28,5 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
28,5
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Bredde [no]: 7,8 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
7,8
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Djupgående [sv]: 3,0 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
3,0
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Launched
Westerlund K-E, Svenska örlogsfartyg: 1855-1905, Marinlitteraturföreningen nr 75 (Karlskrona 1992), s. 18.

-Time
25.07.1857
-Source
Westerlund K-E, Svenska örlogsfartyg: 1855-1905, Marinlitteraturföreningen nr 75 (Karlskrona 1992), s. 18.
Swedish

Decommissioned
1924
Westerlund K-E, Svenska örlogsfartyg: 1855-1905, Marinlitteraturföreningen nr 75 (Karlskrona 1992), s. 18.

-Time
1924
-Source
Westerlund K-E, Svenska örlogsfartyg: 1855-1905, Marinlitteraturföreningen nr 75 (Karlskrona 1992), s. 18.
Swedish
Wrecked
1942
Sjönk efter att ha sprängts av dykare.
Lybeck O (red), Svenska flottans historia, bd 3 (Malmö 1945), s. 657.

-Time
1942
-Description
Sjönk efter att ha sprängts av dykare.
Swedish

-Source
Lybeck O (red), Svenska flottans historia, bd 3 (Malmö 1945), s. 657.
Swedish
Reference
Lybeck O (red), Svenska flottans historia, bd 3 (Malmö 1945), s. 260, 476, 564, 567, 657.
Swedish

Westerlund K-E, Svenska örlogsfartyg: 1855-1905, Marinlitteraturföreningen nr 75 (Karlskrona 1992), s. 18.
Swedish