Hagelberg, Carl Axel (1881 - ) [sv]

Hagelberg, Carl Axel (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 15:36:35
22/06/2019 00:17:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5e7f8c21-e13e-484a-a5ad-c61a5a97a535 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hagelberg, Carl Axel
Swedish

First name
Carl Axel
Swedish

Last name
Hagelberg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
18.01.1881
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: CTL 1904, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg.
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, arkitekturavdelningens fjärde årskurs..

Verksamhet: Egen arkitektverksamhet, C A Hagelbergs arkitektbyrå. Karlstad.Resor: Tyskland, Frankrike, Österrike och Italien.

Verk ett urval:
Badhus och realskola m fl byggnader i Strömstad.
Folkets hus och hotell m fl byggnader i Skoghall, Värmland.
Järnvägsstationer i Värmland och Dalsland.
3 stenhus i Göteborg.
6 ålderdomshem, ca 10 fabriker, huvudsakligen i Värmland.
3 begravningskapell.
Ca 200 affärshus, bostadshus och villor i olika delar av landet.

Swedish

Reference
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 100 och 325.
Swedish