Bakken, Nils

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:13
12.01.2019 01:24:08
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/5e20e1cc-e266-448f-8e4d-c93c3f13f6a1 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Bakken, Nils
Bokmål

Fornavn
Nils
Bokmål

Etternavn
Bakken
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Referanse
Kilder:
Gardåsen, Tor Kjetil: Den store telemarksboka, 1990
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål