ADRET (1857)

Beskrivelse
ADRET
Nasjon: Norsk
Type: Skonnertskip
Byggeår: 1857
Byggested: Stavanger, Norge
Verft: Knud Kaiser
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:14
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/5dc0df25-fe95-4d2b-ba8c-1d1ed65e3f1e | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ADRET
Bokmål

Beskrivelse
ADRET
Nasjon: Norsk
Type: Skonnertskip
Byggeår: 1857
Byggested: Stavanger, Norge
Verft: Knud Kaiser
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
70 1/2 CL
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Historikk

Hjemsted:

Stavanger 1857-64

Skipsfører:

J. S. Berner 1857-63
H. Sørensen 1863-65
T. S. Hille 1865-
Halvar Hetland
P. Thilo 1876-

Eier:

Søren Berner 1864

Bokmål

Mål
Tonnasje: 70 1/2 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
70 1/2
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
1857 Stavanger, Norge @ Knud Kaiser
1857

-Tidsperiode
1857

--Tidligste tidspunkt
1857
-Datokommentar
1857
Bokmål

-Stedreferanse
Stavanger, Norge @ Knud Kaiser

--Sted (tekst)
Stavanger, Norge @ Knud Kaiser
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål