Øglænd, Jacob T. (1873 - 1963)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
14.02.2019 11:16:06
12.01.2019 01:48:40
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/5d2f3bca-103c-491a-9e2e-34f70069fa9e | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Øglænd, Jacob T.
Bokmål

Fornavn
Jacob T.
Bokmål

Etternavn
Øglænd
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1873

-Tidspunkt
1873
Død
13.01.1963

-Tidspunkt
13.01.1963
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 15.06.1873 i Sandnes. Ca. 1900-1907 hadde han atelier sammen med Børre Norland i Østervåg "Norland & Øglænd". Etter 1907 åpnet han atelier på Sandnes og senere åpnet han også filial på Nærbø. Nærbø-filialen hadde han ikke så mange år og negativarkivet herfra er ikke bevart. Høyland Bygdemuseum i Sandnes har bilder etter ham.

Virkested:
1907 ca-0000: Sandnes
1900 ca-1907 ca: Stavanger;Østervåg 26

Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål