Frøling & Carlsen

Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
20.04.2015 10:38:07
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/5c7f8f45-e0b4-4dd1-ab03-484c97abeeec | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Frøling & Carlsen
Bokmål

-Annen aktør
Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål