Palm, Isidor (1856 - 1910) [sv]

Palm, Isidor (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5c27e096-1260-4ae8-8b14-fee43d71552f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Palm, Isidor
Swedish

First name
Isidor
Swedish

Last name
Palm
Swedish

Birth
17.08.1856 Hörby

-Time
17.08.1856
-Place reference
Hörby

--Place (text)
Hörby
Swedish
Death
-Time
13.02.1910
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: HAL, Högre Allmänna Läroverket i Lund till 1876.
TI och KTH 1876-1880 (väg- och vattenbyggnad), Tekniska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Elev vid sänkningen av Ringsjön 1880.

Verksamhet: Anställd vid Skåne-Hallands Järnvägsbyggnad 1883-1885, stationsingenjör Kristianstad-Lummelns järnvägsbyggnad 1885-1887, stadsingenjör och stadsarkitekt i Kristianstad 1890-1910.

Medlemskap: STF 1876-1910, Svenska Teknologföreningen.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 196.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1370.
Swedish

Editorial note
Swedish