Bülow-Hübe, Erik (1879 - 1963) [sv]

Bülow-Hübe, Erik (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:18
16.03.2019 22:53:14
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/5b1fe4cf-d75e-4501-bf13-02201583cc6a | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Bülow-Hübe, Erik
Svensk

Fornavn
Erik
Svensk

Etternavn
Bülow-Hübe
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
10.07.1879
-Stedreferanse
--Sted
Død
11.02.1963 Växjö (Stad) [sv]

-Tidspunkt
11.02.1963
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: CTL 1895-1898, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg.
Polytechnikum i Zürich 1900.

Verksamhet: Anställd vid Kockums mekaniska verkstad i Malmö 1900-1901.
Vid stadsingenjörskontoret i Malmö 1902-1904.
1:e ingenjör vid Kommunaltekniska byrån i Stockholm 1904-1910.
Konsulterande ingenjör för stadsplaneärenden 1910-1913.
Chef för fastighetsavdelningen vid Järnvägs AB Stockholm-Saltsjön 1913-1920.
1:e stadsingenjör i Malmö 1921-1946.

Medlemskap: STF från 1905, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift/A,1910, Stadsplanenätet för GrossBerlin.
Byggmästaren A, 1943, Nya radhus i Malmö; ibid år 1947, Stadsplan för Västertorp, Stockholm.
Uppsatser i stadsplane- och trädgårdsfrågor.

Verk ett urval:
Stadsplane- och trädgårdsuppdrag.
Stadsplan för Erikslust, Malmö 1943.
Förslag till sportstuga för redaktör E von Gegerfeldt.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 588.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1519.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 123.
Red: Andersson, Thorbjörn, Jonstoij, Tove, Lundquist, Kjell: Svensk Trädgårdskonst under fyrahundra år. Stockholm 2000.
Länsstyrelsen Skåne län och Malmö kulturmiljö, red Tykesson, Tyke: Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering. Del 1: 1945-1955, del 2: 1955-1965, del 3: 1965-1975. Malmö 2001-2002.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Svensk

Administrativ notat
Svensk