Malmbanans vänner (Förening) [sv]

Malmbanans vänner (swedish)

Hembygdsförbund och -föreningar (Sveriges Hembygdsförbund) [sv]

Dataset owner
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
05/10/2015 10:27:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5b19d92d-5f23-4ebe-86cc-34a25d47d856 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Malmbanans vänner
Swedish

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

-Place