Strömberg, Hans Jakob (1821 - 1872) [sv]

Strömberg, Hans Jakob (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:50
12.01.2019 00:27:17
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/5aa4063f-c7c4-4477-b194-3df89c524cfd | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Strömberg, Hans Jakob
Svensk

Fornavn
Hans Jakob
Svensk

Etternavn
Strömberg
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
22.02.1821
-Stedreferanse
--Sted
Død
-Tidspunkt
18.02.1872
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Studentexamen i Lund 1839.
Tekniska institutet i Stockholm.
Elev till Brunius från 1843.

Verksamhet: Verksam i Lund till 1853.
Stadsarkitekt i Göteborg 1853-1872.
Tecknare och målare.

Verk ett urval:
Akademiska föreningen, Lund, huvudbyggnadens södra del 1848-1851.
Anatomiska institutionen vid universitetet, numera Theologicum, Sandg, Lund 1853.
Hvitfeldtska läroverket, Göteborg.
Nya kyrkogården, Göteborg.
Mindre restaurering av Gustavi domkyrka, rådhuset, Göteborg 1850, Charlottenlunds slott 1850 och Hanaskogs slott 1852-1854, Skåne.
Bohuslän, Kville kyrka 1864–1865.

Svensk

Referanse
Nordisk familjebok.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Göteborgs handels- och sjöfartstidning 18 juli 1953, Kjellin, Maja: Romantisk arkitekt.
Svensk

Administrativ notat
Svensk