Eriksson, Axel (1888 - 1961) [sv]

Eriksson, Axel (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:03
15/06/2019 00:17:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5a3ff777-bedc-4fb4-854d-b1ad6638291a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Eriksson, Axel
Swedish

First name
Axel
Swedish

Last name
Eriksson
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

-Time
24.07.1888
Death
-Time
06.06.1961
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1916, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Teknologie doktor 1942.

Verksamhet: Verkställande direktör i AB Betongindustri från 1930.

Medlemskap: Ledamot av IVA 1941, Ingenjörsvetenskapsakademien.

Egna skrifter: Byggnadsteknisk värmeekonomi. Doktorsavhandling, Stockholm 1942.
Aktiebolaget Betongindustri 10 år. 1942

Swedish

Reference
Svensson, Stina (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1953. Stockholm, 1953.
Forsberg, Emil: Tekniska föreningen i Örebro 1875-1925. Minnesskrift utgiven med anledning av föreningens femtioåriga verksamhet. Stockholm, 1925. Sid 330.
Swedish

Editorial note
Swedish