Martinsen, Tom (1943 - 2007)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:32
12.01.2019 01:45:44
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/59f5482f-ed11-4bb8-a27c-6b3bbfbae3c1 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Martinsen, Tom
Bokmål

Fornavn
Tom
Bokmål

Etternavn
Martinsen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1943

-Tidspunkt
1943
Død
2007

-Tidspunkt
2007
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 04.08.1943 i Tønsberg, død 31.03.2007 i Oslo. Studerte ved Fotoskolan i Stockholm under Christer Strömholm, 1968 til 1971. Ansatt som vikar i Dagbladet i 1971, fast ansatt som pressefotograf i 1973. Martinsen har hatt flere separatutstillinger.

Virkesteder:
1971-2007: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 17(1984) : 7, s. 49-53
Fotografi 31(1998) : 3, s. 66-68
Fotografi 36(2003) : 1, s. 70-77
Eek, Ann Christine: Tom Martinsen (1943-2007) ...det haster ikke! Fotografi 2007 : 3, s. 8-13 (nekrolog)
Wandrup, Fredrik: Tom Martinsen (1943-2007). Dagbladet 2007, 1. april, s. 44 (nekrolog)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål