Alveng, Dag (1953 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:45
12.01.2019 01:23:15
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/59636034-c648-46cb-99fa-cbf5b2508e5a | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Alveng, Dag
Bokmål

Fornavn
Dag
Bokmål

Etternavn
Alveng
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1953

-Tidspunkt
1953
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 09.09.1953. I en periode medlem i Oslo Kamera Klubb. Han har sin utdannelse fra Trent Polytechnic, Nottingham. Medlem av Forbundet Frie Fotografer. Alveng har hatt tallrike utstillinger og er innkjøpt til offentlige samlinger i inn- og utland. Han har utgitt en rekke bøker.

Virkested:
1970-: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 4(1971) : 1, s. 30-33
Fotografi 11(1978) : 10, s. 32-37
Fotografi 12(1979) : 3, s. 47
Fotografi 14(1981) : 7/8, s. 55-59
Norsk fotografisk tidsskrift 68(1982) : 2, s. 17
Norsk fotografisk tidsskrift 68(1982) : 4, s. 10-11
Objektivet (1985) : 3, s. 25-37
Norske fotosamlinger, 1989
Fotografi 24(1991) : 2, s. 92
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Fotografi 41(2008) : 5, s. 79
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål