Møllerstad, Ingvald (1893 - 1965)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
14.02.2019 10:46:23
12.01.2019 01:47:06
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/594c339b-2d4b-417f-9233-9251c9dcc96d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Møllerstad, Ingvald
Bokmål

Fornavn
Ingvald
Bokmål

Etternavn
Møllerstad
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1893

-Tidspunkt
1893
Død
1965

-Tidspunkt
1965
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Opprinnelig født Ingvald Johansen på Møllerstad gård i Nannestad 19.04.1893. Død i Oslo 28.04.1965. Begynte å fotografere for pressen meget tidlig, var også en stund medarbeider i et fotograffirma (Henriksen og Steen), før han 1. februar 1925 ble Aftenpostens (og Norges) eneste pressefotograf. Her var han inntil han falt for aldersgrensen i 1963. Einar Diesen skriver om ham i en nekrolog at "Det er en uendelig lang rekke begivenheter som gjennom Ingvald Møllerstads snarrådighet og faglige dyktighet er foreviget for all fremtid... Da luftskibet "Norge" kom til Oslo gikk Møllerstad opp med flyveren Leif Lier i et lite fly fra Kjeller for å fotografere ankomsten. Flyet styrtet ned straks efter starten, både flyver og passasjer kom pent fra det, og Møllerstad gav seg så vidt tid til å ta et bilde av vraket før han fikk tak i sjefen for militærflyene på Kjeller. Han gav seg ikke før han fikk låne et annet fly, og med dette kom han seg opp og utover fjorden hvor de lette efter "Norge" som pludselig dukket frem av skyene akkurat i det øyeblikket fotografflyet var på hjemveien på grunn av bensinmangel. Det ble et praktfullt bilde..Som pressefotograf var han en av verdens store journalister". Hans plater skal være oppbevart i A-Foto. Tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull (1963).

Virkested:
1913 ca-1963: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilder:

Kamera 15(1963) : 9/10, s. 6
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skau, Enok m. fl. (red.): Norske pressefotografer, 1986
Norsk fotografisk tidsskrift 75(1989) : 4, s. 30-31
Akershus Amtstidende 12.11.1990
Aftenposten 05.04.1994
Hanne Holm-Johnsen, Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål