Møllerstad, Ingvald (1893 - 1965) [no]

Møllerstad, Ingvald (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
14/02/2019 10:46:23
22/06/2019 01:34:32
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/594c339b-2d4b-417f-9233-9251c9dcc96d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Møllerstad, Ingvald
Norwegian bokmål

First name
Ingvald
Norwegian bokmål

Last name
Møllerstad
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1893

-Time
1893
Death
1965

-Time
1965
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Opprinnelig født Ingvald Johansen på Møllerstad gård i Nannestad 19.04.1893. Død i Oslo 28.04.1965. Begynte å fotografere for pressen meget tidlig, var også en stund medarbeider i et fotograffirma (Henriksen og Steen), før han 1. februar 1925 ble Aftenpostens (og Norges) eneste pressefotograf. Her var han inntil han falt for aldersgrensen i 1963. Einar Diesen skriver om ham i en nekrolog at "Det er en uendelig lang rekke begivenheter som gjennom Ingvald Møllerstads snarrådighet og faglige dyktighet er foreviget for all fremtid... Da luftskibet "Norge" kom til Oslo gikk Møllerstad opp med flyveren Leif Lier i et lite fly fra Kjeller for å fotografere ankomsten. Flyet styrtet ned straks efter starten, både flyver og passasjer kom pent fra det, og Møllerstad gav seg så vidt tid til å ta et bilde av vraket før han fikk tak i sjefen for militærflyene på Kjeller. Han gav seg ikke før han fikk låne et annet fly, og med dette kom han seg opp og utover fjorden hvor de lette efter "Norge" som pludselig dukket frem av skyene akkurat i det øyeblikket fotografflyet var på hjemveien på grunn av bensinmangel. Det ble et praktfullt bilde..Som pressefotograf var han en av verdens store journalister". Hans plater skal være oppbevart i A-Foto. Tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull (1963).

Virkested:
1913 ca-1963: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:

Kamera 15(1963) : 9/10, s. 6
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skau, Enok m. fl. (red.): Norske pressefotografer, 1986
Norsk fotografisk tidsskrift 75(1989) : 4, s. 30-31
Akershus Amtstidende 12.11.1990
Aftenposten 05.04.1994
Hanne Holm-Johnsen, Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål