Sundbärg, Gunnar (1900 - 1978) [sv]

Sundbärg, Gunnar (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:31:44
12.01.2019 00:27:23
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/59373ac0-652a-4537-ae5b-1c62322b7684 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Sundbärg, Gunnar
Svensk

Fornavn
Gunnar
Svensk

Etternavn
Sundbärg
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
02.12.1900
-Stedreferanse
--Sted
Død
-Tidspunkt
04.03.1978
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: KTH 1919-1923, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1925-1927, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Stockholm stadsplanekontor 1924-1929.
Utredning för bostadsavdelningen vid Stockholmsutställningen 1930 (tillsammans med Uno Åhrén) 1928.
Stockholms stads gatukontor 1931-1932 (utformning av tunnelbanestationer).
Stadsplanearkitekt i Göteborg 1932-1945.
Stadsplanechef i Helsingborg 1945-1966.
Egen verksamhet i Helsingborg.

Andra uppdrag: Sekreterare i Tekniska samfundet, husbyggnadskonst 1936-1941 och 1944-1945.Resor: Frankrike 1922.
Italien 1923.
Finland 1929.
Tyskland, Österrike, Schweiz, Tjeckoslovakien, Italien, Frankrike, Belgien och England 1930-1931 (Jenny Lind-stipendium).
Danmark, Holland och Frankrike 1935.

Medlemskap: STF från 1927, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
FSS från 1936, Föreningen Sveriges Stadsarkitekter.

Egna skrifter: Ett flertal artiklar och recensioner i fackpress, bl a: Teknisk tidskrift/A, 1928, Den moderna stadsplanen; ibid år 1929, Möbeluställning på NK; ibid år 1930, Stadsplan för Årstalunden och Eriksdalslunden i Stockholm; ibid år 1931, Om den nya byggnadsverksamheten i Paris; En ny skoltyp; Nytt bostads- byggande i Schweiz; ibid år 1932,Storgarage; ibid år 1933, Kårhuset för Göteborgs studenter; Ålderdomshem i Sverige.
Byggmästaren, 1936. Bostadshus vid Eklandagatan (tillsammans med J Curman); ibid år 1939, Monumentalitet; ibid år 1942, Tävling om rådhus, hotell mm i Lysekil; ibid år 1943, Stadsplan för ett bostads- område på Bagaregårdshöjden, Göteborg; ibid år 1945, Göteborg; ibid år 1946, Tävling om sommarrestaurang i Hälsingborg; ibid år 1947, Saneringen av nedre Norrmalm; ibid år 1949, Tävling om stadsplan för Västra Frölunda, Göteborg; ibid år 1953-A, Heleneholmstävlingen i Malmö; Statens nya direktiv för arkitekterna.
Med flera artiklar i fack- och dagspress, årspublikationer.

Verk ett urval:
Utformning av Tunnelbanestationer.
Hallar och inredningar vid Stockholmsutställningen 1930 (tillsammans med U Åhrén).
Bostadshus, Eklandsg, Göteborg 1935 (tillsammans med J Curman).
Stadsplaner.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1155 och 1468.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Brunnberg, Hans, Neumüller, Hans Fredrik och Lönnroth, Inga Mari (red): Trettiotalets byggnadskonst i Sverige. Från akademiska opponenter till oakademisk arkitektur. Stockholm, 1943.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Föreningen Sveriges Stadsarkitekter. Medlemsmatrikel 1961.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Svensk

Administrativ notat
Svensk