Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
07/09/2017 06:33:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5910c56d-f6eb-444b-9252-b372af6a54ff | RDF/XML | JSON-LD
Name
Mällo, August
Estonian

First name
August
Estonian

Last name
Mällo
Estonian

Birth
27.11.1881

-Time
27.11.1881
Life role
Photographer 1925 1936?
Tartu Tööoskusamet ERA.3167.1.4675, leht 1

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1925 1936?

--Earliest time
1925
--Latest time
1936?
-Source
Tartu Tööoskusamet ERA.3167.1.4675, leht 1
Estonian

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Occupation
kiirfotograaf
Tartu Tööoskusamet ERA.3167.1.4675, leht 1,4

-Description
kiirfotograaf
Estonian

-Source
Tartu Tööoskusamet ERA.3167.1.4675, leht 1,4
Estonian
Residence
-1925- Tartu, Raatuse 44-3; -1932- Tartu, Roosi 51-5; -1936- Tartu, Kuu 3

-Description
-1925- Tartu, Raatuse 44-3; -1932- Tartu, Roosi 51-5; -1936- Tartu, Kuu 3
Estonian

Note
07.07.1925 sai Siseministeeriumi Politsei Peavalitsuselt loa kiirpildistamiseks Eesti piires (v.a. kindlustatud rajoonid ja sõjaväe asupaigad); 13.10.1932 sai Teedeministeeriumi Raudteevalitsuselt loa kiirpildistamiseks Tartu raudteejaama platsil, Maarjamõisa tänava (J. Kuperjanovi tn) nurgal kuni 30.09.1933. 27.05.1936 taotles Tartu tööoskusametilt registreerimist kiirfoto tööala õppinud-tööliseks (dokumentide puudulikkuse tõttu jäeti taotlus rahuldamata).

(Märkuste viide: Tartu Tööoskusamet ERA.3167.1.4675, leht 1,4)
Estonian

Reference
Tartu Tööoskusamet ERA.3167.1.4675
Estonian